Disclaimer voor gebruik van Needsz

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • Needsz: de Needsz website en/of Needsz App;
 • de eigenaar: de eigenaar van de Needsz;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van Needsz:
 • de content: alle in de Needsz aanwezige inhoud;
 1. Door gebruik te maken van Needsz stemt u in met de deze disclaimer en algemene voorwaarden van Needsz, welke onlosmakelijk zijn verbonden aan deze disclaimer. De algemene voorwaarden van Needsz kunt u raadplegen op de Needsz website en downloaden.
 2. Needsz is door eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Needsz. Eigenaar oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content, welke door u of andere gebruikers is of wordt geplaatst.
 4. Eigenaar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de site.
 5. Het plaatsen van content door gebruikers, welke in strijd zijn met enig recht zoals bijv. merkenrecht, beeldrecht, auteursrecht of copyright, geschiedt onder verantwoordelijkheid van gebruiker zelf en eigenaar aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid.
 6. Eigenaar is tevens niet verantwoordelijk voor content op de aan de Needsz gekoppelde bestanden, websites, videolinks, foto’s enz. waarnaar wordt verwezen.
 7. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor levering van via Needsz aangeboden producten of diensten van derden.
 8. Indien u gebruik maakt van via Needsz aangeboden producten, diensten of transacties van derden, is er geen  transactie of overeenkomst aangegaan met Needsz of eigenaar. U kunt op basis hiervan geen overeenkomst claimen met Needsz of eigenaar.  Dergelijke transacties geschieden onder verantwoordelijkheid van de aanbieder en afnemer zelf en Needsz of eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade hiervan.
 9. Needsz verleent u hierbij toegang tot het gebruik van de Needsz website en bijbehorende Needsz App voor Mobile devices. Needsz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 10. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Needsz website en App liggen bij eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Needsz, de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 11. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Needsz.